Antwanet Tool

Kies voor jezelf, je talent en ont-wikkeling

Door inzicht te krijgen in je talenten, deze verder te ontwikkelen en in jezelf te blijven investeren, kun je keuzes maken en richting geven aan de toekomst.

Mijn Verhaal

 

Al vroeg in mijn carrière merkte ik dat mijn hart ligt bij de ontwikkelingsgerichte kant van het HRM-vakgebied; de factor “Mens in de Organisatie”.

 

Ruim 30 jaar ben ik werkzaam op het terrein van coachen, ontwikkelen en begeleiden van medewerkers en leidinggevenden bij vraagstukken op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, mobiliteit, leiderschap, duurzame inzetbaarheid, talentmanagement, vitaliteit en verzuim.

 

Het is mijn missie om medewerkers, teams en leidinggevenden te begeleiden in hun proces van persoonlijke ontwikkeling, bevlogenheid en talentontwikkeling.

 

Gedurende mijn loopbaan heb ik steeds naar vernieuwing en verandering gezocht. Dit bleek niet altijd makkelijk, maar daar waar het af en toe onbegaanbaar leek, heb ik toch altijd mijn weg gevonden. Deze ervaringen zet ik nu in, tijdens mijn coaching.

 

Uitgebreide kennis en ervaring heb ik opgedaan op het terrein van instroom, door- en uitstroom van personeel. Voorts heb ik mijn expertise opgebouwd op zowel operationeel en projectmatig als leidinggevend en beleidsmatig niveau in een veelheid aan sectoren en organisaties. Later heb ik mij gespecialiseerd in coaching en training

 

Het is deze jarenlange ervaring die ik inzet in coaching, waarbij het bovendien voor mij vanzelfsprekend is om mijzelf te blijven ontwikkelen en de samenwerking op te zoeken met andere deskundigen.

 

Ik ben een NOLOC- geregistreerde loopbaanprofessional met toegang tot bewezen instrumenten, die ik inzet waar nodig.

Laat mij je ondersteunen

Ik stimuleer mensen om in beweging te komen en stappen te zetten in hun carrière. Ook als dat nog lastig is of onmogelijk lijkt. Ik ga naar de kern en ga nadrukkelijk de verbinding aan met mensen en organisaties.

Certificeringen & Instrumenten

Om zinvolle en duurzame ontwikkeling te faciliteren ben ik opgeleid in en maak ik gebruik van verschillende coaching methoden, technieken en instrumenten

Advanced IEMT (Integral Eye Movement Therapy)

ACT (Acceptance en Commitment Training)

TMA (Talenten Motivatie Analyse) voor teams en individuele medewerkers

Werkenergieanalyse

Mentale Veerkracht, M. Protzky

Master NLP (Neuro Linquistisch Programmeren)

Contact Opnemen

Bel mij op

+31 6 21 50 43 86

Of stuur een mail naar

info@resnovaetool.nl